องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 36 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย เปิดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นวันแรกภาพกิจกรรม อื่นๆ