องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก ต.หนองป่าก่อ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม ต.หนองป่าก่อ หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง ต.หนองป่าก่อ

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.27 น. เปิดอ่าน 27 ครั้ง พิมพ์

ประกาศราคากลาง อื่นๆ