องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562 - ธ.ค. 2562)

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.54 น. เปิดอ่าน 44 ครั้ง พิมพ์

ผู้ชนะเสนอราคา อื่นๆ

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี (e-bidding)

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 13.58 น. , เปิดอ่าน 942 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2563 - มี.ค. 2563)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.54 น. , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562 - ธ.ค. 2562)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.54 น. , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.2562 - ก.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.53 น. , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2562 - มิ.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.50 น. , เปิดอ่าน 31 ครั้ง