องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 อบต.หนองป่าก่อได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อภาพกิจกรรม อื่นๆ