องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นายสมพร ศรีไม้

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0819610012

กองคลัง

นางสาววารุณี แสงเทพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิทยา ตุ้ยจ้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาววารุณี แสงเทพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาววรรณิกา ปันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางอัจฉราพรรณ พรมเมือง
คนงานทั่วไป
นางสาวยุรีลักษณ์ บุญสิมมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น