องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นายสมพร ศรีไม้

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0819610012

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมพร ศรีไม้
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองป่าก่อ
เบอร์โทร 0819610012
นายสมพร ศรีไม้
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0819610012
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 089757870
นางสาวนวลนภา ศรีไม้
นางสาววารุณี แสงเทพ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0979240462
นางสุปรีดา เหล็กหล่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 0980042069
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น