องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ขสร.)

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 เวลา 15.08 น. , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ขสร.)

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 เวลา 15.08 น. , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ขสร.)

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.07 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (ขสร.)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 เวลา 15.05 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (ขสร.)

เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2563 เวลา 15.05 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (ขสร.)

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.04 น. , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (ขสร.)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 15.03 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.03 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2563 เวลา 15.02 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา 15.01 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.59 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.58 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน พฤษภาคม 2562 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.53 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน เมษายน 2562 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 14.54 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน มีนาคม 2562 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2562 เวลา 14.51 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรบเดือน พฤศจิกายน 2561 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.50 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 แบบ ขสร.1

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 14.49 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 14.48 น. , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 14.47 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2561 เวลา 14.46 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.46 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14.45 น. , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.44 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2561 เวลา 14.43 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2561 เวลา 14.41 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.40 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 14.39 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 14.38 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.37 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 14.37 น. , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560 เวลา 14.36 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 14.35 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.34 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 14.33 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.32 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560 เวลา 14.31 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.28 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2560 เวลา 14.26 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2559 เวลา 14.25 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.24 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14.15 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2559 เวลา 14.15 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2559 เวลา 14.14 น. , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2559 เวลา 14.13 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.12 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2559 เวลา 14.11 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2559 เวลา 14.10 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2559 เวลา 14.09 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.08 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 แบบ (สขร.1)

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.06 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง


ย้อนกลับ