องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นายยุธนา แก้วศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0857058999

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

นายบุญตาล ใจวงค์
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง)
เบอร์โทร 061-3547897
นายสมพงษ์ ศรีบุญเรือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง)
เบอร์โทร 093-2921534
นายจันทร์คำ ตองติ๊บแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก)
เบอร์โทร 064-6801581
นายดวงคำ ก้างยาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม)
เบอร์โทร 088-5777892
นายรัตน์ ปงเมฆ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ)
เบอร์โทร 096-3940036
นายเฉลิมพล สมหวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย)
เบอร์โทร 093-2421957
นายดวงจันทร์ ปงทอง
สมาชิกสภาองค์การยบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา)
เบอร์โทร 098-7651730
นางสาววิมล วงค์ธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 7 บ้านคิรีสุวรรณ์)
เบอร์โทร 080-5024614
นายธวัชชัย แนบเนียร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว)
เบอร์โทร 064-7787300
นายศุภกรณ์ น้อยหมอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ (หมุ่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้)
เบอร์โทร 082-7929002
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น