องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

กองการศึกษา

นางสุปรีดา เหล็กหล่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสุปรีดา เหล็กหล่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกชกานต์ ดีวงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนวลจันทร์ สีธิวงค์
ครู
นางอำพร เสาร์แก้ว
ครู
นางผัดชรีน มีปัญญา
ครู
นางสาวทับทิม เงินตัน
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร อุปคุตม์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมฤดี สีสงค์
คนงานทั่วไป
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น