องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

ข่าวประชาสัมพันธ์

Jan

02

เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2567 เวลา 10.59 น. , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

Oct

03

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 16.04 น. , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

Oct

03

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 16.02 น. , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

Jul

19

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.44 น. , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

Jun

08

Jun

07

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 16.17 น. , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

Jun

07

Jun

02

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 เวลา 13.51 น. , เปิดอ่าน 192 ครั้ง

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 10.14 น. , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

May

23

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.54 น. , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

May

22

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.15 น. , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

May

22

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.14 น. , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

May

01

เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.54 น. , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

Apr

28

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.10 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

Apr

25

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.08 น. , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

Apr

13

Apr

11

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.01 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

Apr

10

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.56 น. , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

Apr

06

เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2566 เวลา 09.54 น. , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

Apr

05

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2566 เวลา 09.17 น. , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

Mar

31

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.53 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

Mar

30

Mar

29

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.03 น. , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

Mar

28

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.07 น. , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

Mar

27

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.04 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

Feb

23

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.21 น. , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

Feb

23

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.19 น. , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

Feb

23

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.17 น. , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

Feb

03

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.04 น. , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

Jan

25

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.18 น. , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

Dec

08

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 10.35 น. , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

Nov

28

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.29 น. , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

Nov

23

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.25 น. , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

Nov

17

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.31 น. , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

Nov

10

Nov

02

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

Nov

02

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.28 น. , เปิดอ่าน 122 ครั้ง

Oct

10

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.18 น. , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

Oct

10

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.49 น. , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

Sep

15

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

Sep

09

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2565 เวลา 12.49 น. , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

Sep

07

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 เวลา 11.54 น. , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

Sep

02

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 10.10 น. , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

Aug

23

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.23 น. , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.28 น. , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.27 น. , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.23 น. , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.20 น. , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

Jul

05

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.44 น. , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 เวลา 16.14 น. , เปิดอ่าน 178 ครั้ง

May

09

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.43 น. , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

Apr

04

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 11.41 น. , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

Feb

08

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.18 น. , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

Feb

08

Jan

04

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 10.18 น. , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

Dec

13

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.05 น. , เปิดอ่าน 150 ครั้ง

Oct

20

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.25 น. , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

Oct

12

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.24 น. , เปิดอ่าน 181 ครั้ง

Oct

12

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.20 น. , เปิดอ่าน 152 ครั้ง

Oct

07

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 เวลา 10.44 น. , เปิดอ่าน 148 ครั้ง

Aug

17

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.57 น. , เปิดอ่าน 122 ครั้ง

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 17.49 น. , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

May

05

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.50 น. , เปิดอ่าน 172 ครั้ง

Feb

26

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.22 น. , เปิดอ่าน 105 ครั้ง

Dec

15

Feb

14

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.05 น. , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

Feb

14

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.04 น. , เปิดอ่าน 165 ครั้ง

Feb

14

Feb

14

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. , เปิดอ่าน 180 ครั้ง

Feb

14

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.57 น. , เปิดอ่าน 159 ครั้ง

Jan

31

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.07 น. , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

Jan

31

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.05 น. , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

Jan

30

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 18.10 น. , เปิดอ่าน 157 ครั้ง

Jan

29

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 17.26 น. , เปิดอ่าน 144 ครั้ง

Jan

28

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 17.27 น. , เปิดอ่าน 143 ครั้ง

Jan

27

Jan

25

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.35 น. , เปิดอ่าน 126 ครั้ง

Jan

24

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 17.36 น. , เปิดอ่าน 133 ครั้ง

Jan

22

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.38 น. , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

Jan

21

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.37 น. , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

Jan

20

Jan

20

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. , เปิดอ่าน 121 ครั้ง

Jan

04

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2563 เวลา 09.50 น. , เปิดอ่าน 115 ครั้ง

Nov

28

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.11 น. , เปิดอ่าน 134 ครั้ง

Jan

17

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.43 น. , เปิดอ่าน 132 ครั้ง

Oct

08

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 14.51 น. , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

Aug

18

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 17.50 น. , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

Jul

23

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.53 น. , เปิดอ่าน 156 ครั้ง

Jul

20

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.54 น. , เปิดอ่าน 153 ครั้ง

Mar

29

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.56 น. , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

Mar

13

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.58 น. , เปิดอ่าน 149 ครั้ง

Feb

23

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.59 น. , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

Feb

05

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. , เปิดอ่าน 180 ครั้ง

Feb

01

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.02 น. , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

Mar

01

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560 เวลา 18.06 น. , เปิดอ่าน 118 ครั้ง

Oct

21

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 18.07 น. , เปิดอ่าน 122 ครั้ง

Mar

04

Nov

30

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.09 น. , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

May

05

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.10 น. , เปิดอ่าน 166 ครั้ง

Apr

04ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น