องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

ข่าวประชาสัมพันธ์

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.28 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.27 น. , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.23 น. , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.20 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

Jul

05

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.44 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 เวลา 16.14 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

Apr

04

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 11.41 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

Dec

13

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.05 น. , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

Oct

20

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.25 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

Oct

12

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.24 น. , เปิดอ่าน 125 ครั้ง

Oct

12

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.20 น. , เปิดอ่าน 104 ครั้ง

Oct

07

เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 เวลา 10.44 น. , เปิดอ่าน 101 ครั้ง

Aug

17

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.57 น. , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 17.49 น. , เปิดอ่าน 105 ครั้ง

May

05

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.50 น. , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

Feb

26

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.22 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

Dec

15

Feb

14

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.05 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

Feb

14

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.04 น. , เปิดอ่าน 110 ครั้ง

Feb

14

Feb

14

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. , เปิดอ่าน 114 ครั้ง

Feb

14

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.57 น. , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

Jan

31

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.07 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

Jan

31

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.05 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

Jan

30

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 18.10 น. , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

Jan

29

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 17.26 น. , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

Jan

28

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 17.27 น. , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

Jan

27

Jan

25

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.35 น. , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

Jan

24

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 17.36 น. , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

Jan

22

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.38 น. , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

Jan

21

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.37 น. , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

Jan

20

Jan

20

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

Jan

04

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2563 เวลา 09.50 น. , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

Nov

28

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.11 น. , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

Jan

17

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.43 น. , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

Oct

08

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 14.51 น. , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

Aug

18

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 17.50 น. , เปิดอ่าน 85 ครั้ง

Jul

23

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.53 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

Jul

20

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.54 น. , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

Mar

29

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.56 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

Mar

13

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.58 น. , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

Feb

23

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.59 น. , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

Feb

05

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

Feb

01

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.02 น. , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

Mar

01

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560 เวลา 18.06 น. , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

Oct

21

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 18.07 น. , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

Mar

04

Nov

30

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.09 น. , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

May

05

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.10 น. , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

Apr

04ย้อนกลับ