องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วย E-bidding

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.55 น. , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.51 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

เพิ่มเติมเงื่อนไขประกาศเชิญชวน (ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.48 น. , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ชร 3143

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.47 น. , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.42 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.37 น. , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิดใช้น้ำมัน(ดีเซล)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.57 น. , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงอาหารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.40 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านป่าซางงามหมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.39 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านป่าซางงาม 156,000

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.39 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 1,3,5,6,7,9,10

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.37 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.36 น. , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.33 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.3

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.27 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.32 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.31 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง


ย้อนกลับ