องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

Hiligh!! ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

Placeholder

อบต หนองป่าก่อ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทร่วมกับอสม


เมื่อ 08 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 27 ครั้ง

Placeholder

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่


เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 | อ่าน 16 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม U2T COVID - 19 WEEK กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เมื่อ 08 มิถุนายน 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

Placeholder

จิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและวันอนุรักษ์มรดกไทย


เมื่อ 02 เมษายน 2564 | อ่าน 18 ครั้ง

Placeholder

ดี-เดย์ ฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน


เมื่อ 01 เมษายน 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

Placeholder

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 15 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 17.49 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

May

05

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.50 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

Dec

15

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วย E-bidding

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.55 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.51 น. , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

เพิ่มเติมเงื่อนไขประกาศเชิญชวน (ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.48 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ชร 3143

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.47 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.42 น. , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.37 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม-ตอบ)

ข่าวสารกิจกรรม ตำแหน่งงาน เชียงราย

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.เชียงราย

คณะผู้บริหาร / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

นายวรรณชัย สมหวาน

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

นายดวงคำ ก้างยาง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

นายอภิชัย ดำแดงดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

นายจันทร์แก้ว ภิระบัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

--- ว่าง ---

--- ว่าง ---

ดูทั้งหมด