องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ 2562

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 25 ครั้ง พิมพ์

 

จำนวน เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2562

รวม 66 คนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อื่นๆ