องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นายสมพร ศรีไม้

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0819610012

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อายุ 3-5 ปี

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 13 ครั้ง พิมพ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อายุ ๓-๕ ปี) ปีการศึกษา 2565 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565  2.กิจกรรมด้านวิชาการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในเด็กปฐมวัย วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และ3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อและศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกบบ้านนายเต็ม ดีมี โดยมีท่านนายกอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น